Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Maskinlæring | Kunstig intelligens | Dyp læring

Stordata | Datavitenskap | Datavarehus

-fra data til handling

Foredragsholdere

Påmelding og program

Bernt Bremdal er Professor II ved Høgskolen i Narvik og rådgiver i Chronos AS. Han har arbeidet kommersielt og innen akademia i 30 år. Bernt forsker blant annet innenfor områdene kunnskapsledelse, intelligente systemer, søk, big data og dataanalyse. De siste årene har han vært sentral i forskningen innen såkalte smarte grid. Bernt har gründet flere selskaper. Han har en Ph.D fra NTNU.

Foredrag: "Big data for dummies" - ny innsikt

Bernt ser på teknikker for prediksjon av framtid og automatisert analyse av tekster sett fra et faglig ståsted. Han vil gi oss et innblikk i hva som i dag gjør det mulig å hente ut kunnskap av data på en helt annen måte enn tidligere.


Young N. Nguyen er gründer og CEO i d2o. Han er en visjonær leder som konseptualiserer og utvikler transformative teknologier innen hotell-, restaurant og cruisebransjene. Young har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale priser og anerkjennelser for industriinnovasjon og selskapsutvikling. Han er en mye brukt foredragsholder og gjesteforeleser. Utdannelse fra Cornell University , Glion og NHH. Han har en MBA fra Heriott-Watt University. Nguyen er aktiv i sosiale medier samt skriver artikler om innovativ lederpraksis som utfordrer det konvensjonelle tankesett og den tradisjonelle praksis.


Fredrik Stormo er Datascience Consultant i Chronos AS. Fredrik har arbeidet med avanserte nevrale nettverk, statistiske metoder og klassifiseringsalgoritmer i flere år, de siste halvannet årene i samarbeid med d2o.

Foredrag: Predikering - viktige verktøy for framtiden. Nguyen og Fredrik ser på hvorfor hotellnæringen ønsker å vite hva belegget blir i framtiden. De viser hvordan vi - ved bruk av avanserte løsninger - kan spå dette belegget. De vil belyse hvordan avanserte teknikker som nevrale nettverk, PCA-analyse og autokorellasjon går hånd i hånd med forretningsforståelse og sunn fornuft.


Morten Fjeldstad har lang fartstid som CFO og CEO i norske og internasjonale selskaper, bl.a. Nethold-gruppen, Thorn, Canal digital kabel-tv, Telenor og Europcar.

Foredrag: Analyse av kundehenvendelser.

Morten har som leder sett hvor viktig kundesenteroperasjonen er, både ut i fra økonomiske betraktninger og for kundelojaliteten. Han vil vise muligheter for å analysere kundedialogen, som logg/mail/chat, for å kunne finne årsakene til henvendelsene. Dette vil gi et godt grunnlag for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak.


Espen Remman er rådgiver og partner i Chronos AS. Han har også styreverv i flere andre selskaper i databransjen.

Espen er Cand Scient. med hovedfag innen Ekspertsystemer og kunstig intelligens fra Universitetet i Oslo. Han har over 25 års erfaring fra IKT-industrien i Norge. Han har ledet og gründet flere virksomheter. Espen har erfaring fra store prosjekter med deltakere fra både Sverige, Italia, Tyskland, Nederland, USA og India, blant annet bygging av bagasjesystemet på OSL, skatteinnkreving for SKD, Datavarehus for Coca Cola og digitalt musikkarkiv for NRK

Innledning: Introduksjon til Big Data. Espen leder konferansen og vil gi oss en introduksjon til Big Data.

Påmelding og program