Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Maskinlæring | Kunstig intelligens | Dyp læring

Stordata | Datavitenskap | Datavarehus

-fra data til handling

Foredragsholdere

Påmelding og program

Morten Fjeldstad har lang fartstid som CFO og CEO i norske og internasjonale selskaper, bl.a. Price Waterhouse, Kværner, Nethold-gruppen, Thorn, Canal digital kabel-tv, Telenor og Europcar. Morten er utdannet revisor fra BI.

Foredrag: Bigdata - ny innsikt. Morten har arbeidet mye med datavarehus og har stor interesse for å se finansielle og kommersielle tall i sammenheng. Han vil gi oss litt fakta og bakgrunn om Canal Digital, hvilke informasjonsbehov selskapet har og hva Bigdata kan bidra med i den sammenhent. Han presenterer eksempler sett fra brukernes side, eksempler Bernt Bremdal vil spinne videre på.


Bernt Bremdal er Professor II ved Høgskolen i Narvik og rådgiver i Chronos AS. Han har arbeidet kommersielt og innen akademia i 30 år. Bernt forsker blant annet innenfor områdene

kunnskapsledelse, intelligente systemer, søk, bigdata og dataanalyse.

De siste årene har han vært sentral i forskningen innen såkalte Smarte grid. Bernt har gründet flere selskaper. Bernt Bremdal har en Ph.D fra NTNU.

Foredrag: Kunnskap gjennom data. Eksempler på hvordan ulike teknikker benyttet på store og sammensatte datamengder kan gi ny innsikt rundt egen og andres virksomheter.


Roland Olsson underviser i kurset Machine Learning for masterprogrammet i anvendt informatikk og veileder masterstudenter på Høgskolen i Østfold.

Hans forskning handler om automatisk programmering, altså hvordan datamaskiner lager programmer. Roland har en Ph.D. fra Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo,

Foredrag: Deep learning - datamaskinen lærer. "Deep learning", det vil si dype og oftest meget store nevrale nett, har utviklet seg til en av de viktigste metodene for analyse av BigData.

Dype nevrale nett er en teknikk hvor databransjen etterlikner den menneskelige hjerne. Foredraget viser noen eksempler på dette og argumenterer for at "deep learning" er det nærmeste vi har kommet en maskinlæringsmetode som kan anvendes i mange typer BigData-analyser.

Olsson vil sveipe innom pågående forskning ved Høgskolen i Østfold.


Espen Remman er rådgiver og partner i Chronos AS. Han har også styreverv i flere andre selskaper i databransjen.

Espen er Cand Scient. med hovedfag innen Ekspertsystemer og kunstig intelligens fra Universitetet i Oslo. Han har over 25 års erfaring fra IKT-industrien i Norge. Han har ledet og gründet flere virksomheter. Han har erfaring fra store prosjekter med deltakere fra både Sverige, Italia, Tyskland, Nederland, USA og India, blant annet bygging av bagasjesystemet på OSL, skatteinnkreving for SKD, Datavarehus for Coca Cola og digitalt musikkarkiv for NRK

Innledning: Introduksjon til Bigdata. Espen leder konferansen og vil gi oss en introduksjon til Bigdata. 

Påmelding og program