Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Maskinlæring | Kunstig intelligens | Dyp læring

Stordata | Datavitenskap | Datavarehus

-fra data til handling

Datavitenskap/maskinlæring

Anvendelser

Her har vi listet opp noen eksempler på anvendelser:

 • beslutningsstøttesystemer, med summariske oversikter fra store mengder data (også kjent som data mining),
 • stemme-, skrift- og bildegjenkjenning,
 • tekstklassifisering/kategorisering, forståelse av ytringer,
 • automatiske styringssystemer,
 • gjenkjenning av mønstre og sammenhenger,
 • spam filtre,
 • kundesegmentering,
 • bedrageriavsløring,
 • forutsi framtiden 
 • tilbud/etterspørsel
 • vær
 • trafikk
 • belegg og behov i transport, reiseliv
 • flaskehalser innen logistikk
 • kriminalitet
 • etc.

Kan virkelig datamaskiner forutsi framtiden?

Chronos leverer avanserte løsninger som - basert på læring fra historiske data - kan

 • spå om framtiden,
 • gjenkjenne mønstre og sammenhenger, samt
 • ta intelligente beslutninger.

Denne type avanserte løsninger kalles "maskinlæringsløsninger".

Det høres kanskje spesielt ut at datamaskiner kan lære.

Men likefullt - datamaskinen forbedrer og endrer sine svar, av og til assistert av en konsulent og av og til uten assistanse.

Maskinlæringsløsningene leser historiske data for å lære. Løsningene generaliserer ut fra konkrete og spesifikke data.

Nye svar på framtidige beslutninger fattes automatisk basert på historiske data.

En forutsetning for å få til dette - og som i dag gjør dette mulig - er 

 • avanserte programløsninger basert på forskning de siste årene,
 • stadig større mengder data tilgjengelig,
 • effektive datamaskiner og
 • stor lagringskapasitet

Vi du vite mer om hva maskinlæring og datavitenskap kan gjøre for deg, kontakt oss her.

Maskinlæring som fag krever førstehånds tverrfaglig kompetanse på flere områder, blant annet sannsynlighetsteori, statistikk, matematikk, kognitiv vitenskap, lingvistikk og informatikk.

Chronos samarbeider med norske forskningsinstitusjoner. Vi har en Professor II, en doktorgrad-stipendiat og flere ansatte med høyere utdannelse innen disse fagområdene.