Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Maskinlæring | Kunstig intelligens | Dyp læring

Stordata | Datavitenskap | Datavarehus

-fra data til handling

Konsulent

Nøkkelkompetanse

Chronos' ressurser


Kjetil Karlsen, Økonom

Rådgiver | Daglig leder

Finans og regnskap, forretningsrådgivning, bi og bigdata, drift og forvaltning. 

Espen Remman, Cand. Scient.

Rådgiver | Principal Data Scientist |

Prosjektleder | Styreleder

Forretningsrådgivning, bigdata, datascience, maskinlæring, reinforcement learning, bi/datavarehus, datasenter, prosjektledelse, drift/forvaltning. Cand. Scient. kunstig intelligens. Sensor UiT.

Bernt Bremdal, Ph.d.

Rådgiver | Principal Data Scientist | Professor UiT

Forretningsrådgivning og forskning, kunnskapsforvaltning, kunstig intelligens, søk, bigdata, datascience, maskinlæring, semantisk web, produktutvikling. 

Arild Berg, B.Sc.

Rådgiver | Principal Systems Engineer

Analyse, design og programmering av kunnskapsløsninger. Søk, knowledge management, statistikk, big data og maskinlæring. 

Stian Frenger

Senior DBA

Drift og forvaltning av database og informasjonssystemer. Høytilgjengelighet og sikkerhet.

Blogg: Oracle og teknologi

Asbjørn Danielsen, Ph.d.

Principal Data Scientist

Associate professor UiT

Forretningsrådgivning og forskning, kunstig intelligens, datascience, maskinlæring, produktutvikling.

Ph.d. Kunstig intelligens.

Per Johan Nicklasson, Ph.d

Principal Controls Engineer

Professor UiT

Dynamisk posisjonering av autonome enheter. Avansert styring av elektromekaniske systemer. Professor UiT. 

Jan Erik Dahl Ph.d.

Rådgiver - Språkteknologier

Natural Language Processing and Understanding (NLP/NLU). Effektiv kategorisering, læring og bygging av kunnskap basert på tekst og annen ustrukturert informasjon.

Kristoffer Tangrand, Ph.d stud.

Senior Data Scientist

Kunstig intelligens, maskinlæring, reinforcement learning, datascience, statistikk. 

Stefan Remman, B.Sc./M.Sc stud

Senior Data Scientist

Datascience, statistikk, analyse. Tolkning og klassifisering av data. Deep Learning oig Reinforcement Learning. Stanford sertifiseringer: Maskinlæring og spesialisering Deep learning. Bachelor innen fysikk med utvideleser innen informatikk og statistikk.

Hans Olufson, Ph.d. stud.

Senior Data Scientist

 Kunstig Intelligens, maskinlæring, bildeprosessering

Jon Audun Baar B.Sc./M.Sc stud

Data Scienctist

Datascience, statistikk, analyse. Maskinlæring og spesialisering innen Deep learning og Reinforcement Learning.

Bachelor i anvendt matematikk, fordypning informatikk. 

Magnar Marthinsen, Cand.Scient.

Senior System Architect

Bigdata plattformer og pipelines og datascience.

Frank Vevle

Rådgiver

Digital rådgiving, IT direktør, infrastruktur, drift og etablering av Data sentre, Informasjonssikkerhet (sensitiv data), DPIA. Prediktiv analyse og digitalisering.

Fredrik Stormo, M.Sc.

Senior Data Scientist

Bigdata, datascience, maskinlæring, statistikk, kunnskapsteknologi, tolkning og klassifisering av både strukturert og ustrukturert informasjon. Sensor Univ. i Tromsø.

Allianser


Roland Olsson

Associate Professor, Høgsk. i Østfold

Forretningsrådgivning og forskning, kunnskapsforvaltning, bigdata, datascience, analyse. Nevrale nettverk, deep learning.

Lars V. Magnusson Ph.d stud.

Data Image Processing Scientist

Avansert bildebehandling. Mønstergjenkjenning. Avanserte algoritmer.

Morten Fjeldstad

Rådgiver

Forretningsrådgiver, analyse, gevinstrealisering, økonomi, business analyst. Telecom og handel.

TB

Rådgiver/Sjefskonsulent

Rådgivning, arkitektur, design. Information Management og Content Management; implementering og forvaltning, Sharepoint, Business Objects. Prosjektledelse og driftsledelse. 

HG

Rådgiver/Sjefskonsulent 

Datavarehusdesign (Enterprise og Datamart), Databasedesign, løsningsdesign for store datamengder, design av driftsmønster og rutiner.

SH

Rådgiver

Digital markedsføring media og handel.

NN

Sjefskonsulent 

System- og databaseadministrasjon.

JH

Seniorkonsulent

Implementering, support, drift og forvaltning av Microsoft og Oracle-plattformer, søk, knowledge management. Design, programmering av kunnskapsløsninger på .Net.

KG

Seniorkonsulent

Implementering, support, drift og forvaltning av Microsoft infrastruktur. Teknisk prosjektledelse.

TB

Seniorkonsulent

BI og generelle løsninger. Implementering, applikasjonsforvaltning.

Ta kontakt for utfyllende CV'er.