Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Maskinlæring | Kunstig intelligens | Dyp læring

Stordata | Datavitenskap | Datavarehus

-fra data til handling

Verdier

Ydmyk

Serviceinnstilt

Vi leverer

Vi er lydhøre

Vi stiller opp

Tilnærming

Vi arbeider i partnerskap med våre kunder. Vi finner gode løsninger som bringer dem framover. Vi stiller opp utover det som forventes og med sterk ansvarsfølelse.

Etikk

Mer enn noensinne forventer våre eiere, våre kunder og medarbeidere, partnere, myndigheter

og samfunnet forøvrig at vi har en høy profesjonell etisk standard. Vår erfaring er at dette ikke er en selvfølge.

Alle skal ha tillitt til at Chronos setter store krav til etisk standard og at vi kontinuerlig evaluerer og vedlikeholder og utvikler disse. 

Våre kolleger

Chronos' ansatte kommer fra Norges fremste miljøer innen våre leveranseområder. Vi er forpliktet og dedikert overfor våre kunder og vår virksomhet. Vår kultur er preget av stadig søken etter forbedring.

Noen av Chronos' medarbeidere.